Take a fresh look at your lifestyle.

ANBA ZANMANN, kay Sonson MATHURIN, yon eksperyans Pawòl Entelijan e Lib

551

ANBA ZANMANN, kay Sonson MATHURIN, yon eksperyans Pawòl Entelijan e Lib!

 

Rodolphe Mathurin, anpil moun rele li Sonson, li gen 53 lane. Li se pwofesè matematik ak kreyòl depi plis pase 30 lane, an Ayiti.

Li gen yon fòmasyon an jeni sivil men li pa janm di li se enjenyè .
Li plis pase tankou yon militan politik ki fòme anba lide ak ideyoloji lagòch. Menmsi li toujou rekonèt tèt li tankou yon otodikdat ; yon moun ki aprann anpil nan liv ak nan pratik sou teren angajman li : Byen bonè, li te milite nan milye jèn nan zòn defavorize yo, nan mitan elèv lekòl ak etidyan ; e, annapre nan milye travayè….

- Advertisement -

Li gen anpil libète nan panse li ak nan aksyon li.
Li pa rekonèt tèt li nan okenn kouran panse ki déjà etabli ; li pa fanatik okenn lekòl ki déjà etabli.
Filozofi pa li plis rejwenn ‘’ Posibilite pou moun, lòm, an jeneral, ta rive fè sa ki bon.
Pou tout moun.’’ Anplis, li se yon moun ki enterese anpil nan koze espirityalite menmjan li gen anpil atach ak koze syantifik yo.
Li se ekriven, poèt ki pi piblye plis pase 6 tit déjà.
Li se yon sitwayen trè angaje nan pawòl l ap pote nan peyi a ; li entèvni anpil kòm kòmantatè politik.

Jodi a, pawòl li a chita sou 3 poto : JISTIS, SOLIDARITE, ETIK.

Gen pratikman 7 lane li mete kanpe yon espas ki rele « ANBA ZANMANN kay Sonson MATHURIN ».

Se yon espas ki fonksyone chak dimach kote gen konferans, echanj sou tout sijè. Espas anba Zanmann lan vin jwe wòl sa ‘’ bout mi’’ te ye lontan nan katye nou yo ; li se plas piblik tou , moun vini chak dimanch ; li se yon randevou moun ki enterese ak koze deba, vini. Se yon Espas ki travay pou kenbe yon Pawòl Lib e òganize.

Li fonksyone sèlman apati envestisman fizik moun ki vini yo e ak èd moun ki rete nan kay la, nan katye a, ki ede espas la rete pwòp. Se yon kote moun vin aprann tande, aprann pale, aprann devlope kapasite pou w pwoblematize, reflechi, sou tout koze nan lavi a ; li fonksyone tankou yon inivèsite lib.

Anmenmtan, se yon espas ki louvri pou pwodiktè zèv atistik, literè ekspoze, vann pwodui yo. Anba Zanmann kay Sonson Mathurin se manifestasyon yon konsyans ki di : ‘’ Pa gen Lavi, pa gen Lavi ak Diyite, ak Byennèt san dabò YON PAWÒL.

N ap fasilite moun rankontre pou nou jwenn pawòl sa a’’ .
Akote Sonson, gen 3 lòt moun, 3 enèji, Gerin Alexandre, Ralph Jean Baptiste ak Rood Aristide Mathurin ki jwe yon wòl poto mitan nan pèmèt espas la kenbe animasyon sa a, chak dimanch, apre 7 lane. Epi nou gen vwazen yo, ak moun tout jenerasyon ki toujou vini yo.

ANBA ZANMANN, kay Sonson MATHURIN, se yon eksperyans Pawòl : Entelijan. Òganize e Lib!

Moun ki al chache pawòl sila yo rele :
James Fleurissaint
[email protected]

Les commentaires sont fermés.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More