Take a fresh look at your lifestyle.

Manmi Pwela yon travayè sosyal konsekan!

302

Manmi Pwela yon travayè sosyal konsekan!

Lavèy 12 Janvye, mwen pot ko konnen Tonm se aprè malè a mwen resi konnen li nan tande vwa li sou radyo Horizon 2000 pou lapremye fwa.

Kisa li tap fè nan radyo sila?

Ebyen tout gwo katastwòf nou wè ak je nou charye dèyè yo plis katastwòf je pa ka wè, kòmkidire sankonte espas fizik nou ka wè li debaba gen espas sichik la tou li debaba ki kapab pi grav.
Paske anpil maladi sichik konn pi difisil pou trete pase maladi lespri.

Se nan kondisyon sila Erick Laguerre mwen menm ak ou plis konnen sou non Tonm Malè oubyen Manmi Pwela parèt , anba pwela katastwòf 12 Janvye devan je pam.
Paske moun ki pi fouye zo nan kalalou pase mwen te gentan konnen li deja.

Grandèt debake marande ak 2 pèsonaj ki pote yon mòd imou nwa ak yon teyat terapi ki te yon kokennchenn sèvis pou sosyete ya tèt li te fin pati ak tout katastwòf Sila.

Jou sila anpil moun sou lagraba ,ekonomi ale , kay ale ,kò ale , anpil lespri malad sou branka,anpil lespri pati, ale nèt nèt.
Nou pap konte emisyon kanal mizikal ki te itil anpil tou ,men ki aladiferans li menm fèt nan yon fòma pou radyo a senpman.

Blag ,oubyen ván ,oubyen ponchlay Manmi Pwela oubyen Tonm Malè te tout kote pandan katastwòf la, épi kèk jou apresa yo tap woule nan tout motosiklèt, bis ,kamyonèt, DJ , pwogram lannwit tankou lajounen.

Dirantan dan tap ri ,se te yon medikaman ki tap pran ka lespri tou ,sa vle di ki te pèmèt plis tèt pa pati, plis katastwòf sikolojik pa rive.
Pou mwen pi senp , Tonm Malè te tanmen premye kanpay nou kapab rele nan lang fransè ( appui psycho sociale).
Se te yon travayè sosyal ki tap travay nan òganizasyon sitwayen responsab, se non sa mwen kapab bay travay grandèt la tap fè a, oubyen ki te fè metyel komedyen, blagè oubyen imoris li a tounen yon zam , yon zouti kap itil sosyete a.
Jan nap di a travay potorik imanis, filantwòp sa te gen yon fonksyon sosyal ki konsekan.
Yon ti kal tan apre gen anpil gwo òganizasyon ki te vini ak gwo pwojè ki ale nan menm sans sa pou kapab bay moun anba tant yo yon kout men sikolojik pou twòp tèt pa pati.

Jounen sila se pa senpman radyon Caraïbes ki pèdi yon potomitan, nou pa pèdi senpman yon atis ,nou pèdi yon kònòsò nan koze istwa mizik bò isit.
Emisyon Tonm te konn anime sou koze mizik ansyen te montre nou Yon lòt pati nan pèsonaj li a ki te itil sosyete a anpil.

James Fleurissaint
Responsable ( Réseau journaliste culturel haïtien)
Comédien ,diseur.

Les commentaires sont fermés.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Notre Application Mobile est Disponible
Recevez toutes nos actualités avec notre application
%d blogueurs aiment cette page :