Take a fresh look at your lifestyle.

KISA KI YON EV (MIZIK) KLASIK?

Pou anpil moun, depi yon èv mizikal enstrimantal li se yon èv klasik. Poutan li pa souvan sa. Mo klasik la soti nan laten « classicus » ki vle di « moun premye klas yo » nan sosyete women yo. Piske 17e syèk fransè a pral pwone retou ak

Zafèm: Lalin ak Solèy

Youn nan demach ki pi objektif nan abòde yon tèks ki enskri l nan fòm atizay sireyalis, se apresye l nan dimansyon fenomenolojik li. Sitou lè tout senbòl ki nan tèks la pa pèmèt nou lye yo ak entèpretan yo. Egzanp si m ta di solèy

Des vidéoclips haïtiens

En écrivant ce papier, je garde encore dans ma mémoire la vidéo de la chanson «Thriller » de Micheal Jakson, celle-ci qui a révolutionné l’histoire du vidéoclip. Tout comme je garde encore le souvenir du vidéoclip de la formation Nou

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More